csoportos és egyéni rendszerállítások

Családállítás

FACEBOOK ZÁRT CSOPORT ELÉRÉSE

Találkozásom a Hellinger-féle családállítással

2008-ban kezdtem el foglalkozni a Bert Hellinger által létrehozott családállítás módszerével. Akkoriban már sok éve foglalkoztatott, hogyan tudok minél hatékonyabban segíteni a hozzám fordulóknak. Figyeltem, hogyan segít egyéniben a változatos eszköztárral végzett  közös munka. További fejlődésre ösztönzött amikor azzal szembesültem, hogy hiába dolgozza meg kliensem a személyiségét, időnként hiába dolgozuk a hangrezgésterápia lágy és mélyreható erejével, hiába tesszük ezek mellé az energetikai “rendbetételt” a csikung segítségével, megesett, hogy mindezek együttesen sem voltak képesek áttörést hozni.

A hellingeri szemlélet elsajátításával váltak világossá az okok. Fény derült arra, hogy a makacsul jelenlévő akadályok vagy rendszeresen ismétlődő nehézségek mögött sok esetben az egyénen és személyiségén túlmutató okok állnak. Ezek az okok valamely rendszer, legtöbb esetben a családi rendszer működésének sajátosságaiból fakadnak.

A család- és rendszerállítással mód nyílik olyan nehézségek feloldására is, amelyek túlmutatnak a személyiségen és az egyéni traumákon. A hellingeri szemlélet nyomán van lehetőség elindulni a fejlődésnek egy egón túlmutató útján, amely képes elvezetni tágabban értelmezett önmagunkhoz, oda, ahol kibomlanak végre a bennünk és az életünkben rejlő lehetőségek.

gyakori témák, amelyekkel érdemes családállításra jönni

Nehézséget okozó ismétlődő élethelyzetek,
Régóta fennálló probléma, amelynek már többször nekifutottál, mégsem változik semmi,
Rendszeresen visszatérő anyagi nehézségek,
Elhúzódó súlyos betegség,
Párkapcsolati nehézségek,
Gyermekvállalással kapcsolatos problémák,
Tartósan fennálló lehangolt, depresszív állapotok,
Családtagokhoz fűződő konfliktusok,
Munkahelyi nehézségek,
Szorongás, félelmek, önbizalomhiány,
“Nem vagyok a helyemen”-érzése,
Ingatlaneladással kapcsolatos elakadás

Mitől és hogyan működik a családállítás?

Minden rendszernek, ahová sokan tartoznak, van egy saját információs mezeje, amelyben sajátos törvények működnek. Életünkre a családrendszerünk gyakorlja a legerőteljesebb hatást és ebbe a rendszerbe korántsem csak azok tartoznak bele, akiket életünkben megismertünk. Sok generációval előttünk élő őseink is hatnak életünkre, a maguk történeteivel, fájdalmával, örömével. Ezt a végtelenül összetett információs teret morfogenetikus mezőnek is nevezik Rupert Sheldrake kutatásai nyomán. Ezt mezőt nevezem röviden a Térnek. Sheldrake és Hellinger egymástól függetlenül, eltérő módokon figyelte meg, hogy az információ szabadon képes áramlani annak tagjai között, átlépve a tér és az idő korlátait. (Tudom, hogy ez nagyon misztikusan hangzik, viszont a gyakorlatban megfigyelve mégis csak ez van.) Mindez azt jelenti, hogy hatással lehet az életedre olyan felmenőd sorsa is, aki már meghalt, mire te megszülettél és esetleg sosem meséltek róla neked.

Amikor családállítást végzünk, ez a Tér lép működésbe oly módon, hogy számodra ismeretlen emberek képesek lesznek megjeleníteni azokat a dinamikákat, amelyek a témádhoz kapcsolódnak. A Tér érzéseket és testérzeteket hoz felszínre a képviselőkben, amelynek hatására elindul egy mozgás. Ez a mozgás megmutatja a nehézséget okozó téma mögött rejlő okokat. Racionálisan elmagyarázni nem igazán lehet, ami egy állításon történik. A családállításban nem szükséges hinni és segítő résztvevőként elrontani sem lehet. Hitbéli meggyőződéstől függetlenül a Tér mindenkinél működik. A családállítás alatt a Tér nem csak az okokat tárja fel, hanem az állítást kérőt elinditja, időnként pedig végig is vezeti az oldódás folyamatán. Az állítás utáni hetekben, hónapokban lebomlanak a régi mintázatok és valami új veszi kezdetét a családi rendszerben és az állító életében. 

Egyéni/Csoport Családállítás

45.00

gyakori kérdések

Hogyan történik a családállítás csoportban?

Körben ülünk. Egy bevezető és rövid, ráhangolódást segítő gyakorlat után az állítást kérő kiül mellém és röviden elmondja, mire szeretne állítani. A tömör megfogalmazás azért lényeges, mert a túl sok részlet előfeltevésekhez vezet, amit a családállításon igyekszünk elkerülni. Felteszek néhány kérdést, ami vonatkozhat az állítás céljára és/vagy a szereplőkre, majd az állítást kérővel közösen meghatározzuk a szerepeket, akikkel dolgozni fogunk. Az állítást kérő kiosztja a szerepeket a segítő résztvevők között. Ők belépve a Térbe lazítanak, majd engedve az érzeteknek elindul bennük egy mozgás, amelynek engedve láthatóvá válik a hozott téma mögött rejlő dinamika.

Egy ponton az állítást kérőt megkérem, hogy  álljon be saját helyére és ő mozdul tovább a Tér segítségével.

A csoportban történő családállítások családállítóktól függően sokféle módon történhetnek. Vannak, akik a “klasszikus” állításokkal dolgoznak, és vezetik a családállítást, míg mások, – hozzám hasonlóan – az úgynevezett lélekmozgás segítségével állítanak. A magam részéről nem vezetek, hanem Teret engedek. 😉 Vannak családállítók, akik az asztrológiával vagy egyéb rendszerekkel ötvözve végzik a családállítást. Én csendes állításokkal dolgozom, egy-egy megjelenő oldómondat kivételével nincs beszéd a térben. Nem kérek visszajelzést a szereplőktől, a mimikából, a mozgásokból pontosan látszik minden fontos mozzanat. A csend megóvja az intimitást és megtartja a mélységet, kívül tartja az egó megnyilvánulásait. Ez pedig biztonságot jelent minden jelen lévő számára.

Hogyan történik az egyéni családállítás?

Egyéni állítás esetében a csoportban történő munkához hasonlóan átbeszéljük röviden a témát, a célt és kijelöljük a szereplőket. Az egyéni állításoknál is több lehetőség van. Van, aki kagylókkal, kövekkel, kristályokkal, fabábúkkal állít, én a legtöbb esetben papírlapokkal dolgozom, amelyre felkerülnek azok a nevek, akikkel dolgozni fogunk. (Pl. Apa, anya, nagypapa, stb… de gyakran dolgozunk fogalmakkal is, pl. félelem, a betegség, a pénz, az akadály stb., máskor pedig személyiségrészekkel történik az állítás.) Az állítást kérő elhelyezi a papírlapokat a Térben, ahogy érzi, majd rááll a sajátjára és elindul az állítás. 

Mivel a papírlapok maguktól nem mozognak, az állítást kérő áll bele minden szerepbe. Az egyéni állítással így mélységében átérezhetővé válik minden szereplő érzése, állapota. A testérzetek megjelenésével ebben az esetben is kirajzolódik a téma mögött meghúzódó dinamika, majd megnyílik az oldódás felé vezető út az állító számára. 

a szeretet rendjének 4 törvénye

Az odatartozás joga

Az első fontos törvény, amely családi rendszerünkben működik, az odatartozás joga. Aki a családba született, kövessen el bármit, annak joga van a odatartozni. Ez a törvény sajnos sokszor szembe kerül az egó jóról és rosszról alkotott ítéletével, vagy a családban kialakult morális értékrenddel, ami kirekesztéshez vezet. Példa erre minden “fekete bárány”, a dédpapa, aki elkártyáza a család vagyonát, vagy a nagymama, akit kitagadtak, mert nem akart apácának állni, stb. 

Amikor az odatartozás joga sérül és kirekesztődik valaki, minden generációban lesz egy utód, aki a kirekesztettet képviseli és emiatt nem tudja a saját életét élni. Ez történt, a kisfiúval, akit már ki akartak csapni az iskolából, mert verekedett, bántott maga körül mindenkit. Szülei hiba nevelték szeretetben és odafigyeléssel, ahogy a testvérét is, kezelehetetlen volt. Kiderült, hogy az egyik családtaggal megszakították a viszonyt, mert bűnöző lett belőle és akkor is éppen börtönben ült. Az állítás alatt az anya felismerte, ami van és visszafogadta a családba a kirekesztett családtagot. 1 hét múlva telefonált, hogy az iskolából visszaszóltak, hogy a kisfiút mintha kicserélték volna, nem értik, mi történt. A változások nem minden esetben ennyire gyorsak, de az előbbi történet gyönyörű példája, hogy mi minden történhet, ha valaki végre a saját helyére kerül.

Az odatartozás joga sérülhet felejtéssel is, ha egy gyermek elvesztéséhez túl nagy fájdalom társul, ezért a család elhallgatja a létezését. Sajnos a megfogant, de meg nem született gyeremekek esetében is érvényes az odatartozás joga. Amikor a család egy hazugsággal próbálja elfedni a valóságot, (pl. azt állítják, hogy a dédmama balesetben halt meg, holott eldobta a saját életét) akkor is sérül az odatartozás joga. Ezek a fájdalmak a családállításban működő Tér segítségével feldolgozhatóak. 

A kiegyenlítődés törvénye

Nem az egó és a család/társadalom etikai normái szerint történik az élet. Azonban a családrendszeren belül is működik egy közös lelkiismeret, amely kiegyenlítődésre törekszik, ezért nem engedi, hogy bármely hely üresen maradjon. Emiatt, ha az odatartozás jogát megsértve kirekesztődik valaki, minden generációban lesz egy utód, aki a kirekesztett sorsát kezdi élni. Így követik az alkoholfüggők egymást minden generációban, és így adódnak át a generációs betegségek is, amikor az utód önként, de tudattalanul követi felmenője sorsát.  A családállítás a legtöbb esetben képes oldalni ezekből a sorstévesztésekből fakadó elakadásokat.

Adok-kapok egyensúlya

Amikor adunk, elbillen az egyensúly a fogadó fél felé, aki érzi ennek súlyát és egy kicsit többet ad vissza. Ilyenkor mi válunk fogadóvá és viszonzásképpen mi is kicsivel többet adunk vissza. Így emel bennünket szeretet spirálja felfelé. Ha azonban valaki túl sokat ad, annyit, amennyit a másik már nem képes viszonozni, az előbb-utóbb ellene fordul, megszakítja a kapcsolatot, esetleg rossz hírét is kelti annak, aki túl sokat adott. 

A bosszú az adok kapok egyensúlyának felborulása. Amikor valaki rosszat tesz a másiknak és az egy kicsivel vagy sokkal több rosszat ad vissza, az első fél feljogosítva érzi magát arra, hogy még nagyobb kárt okozzon a másiknak. Így rákerülnek a gyűlöletspirálra, amelyen egyre nagyobb fájdalomokozásra érzik magukat feljogosítva. Ebből kiszállni csak úgy lehetséges, ha a tudatosabb fél egyszercsak kevesebb rosszat ad vissza. Így a másik félnek is módja lesz változtatni és ő is valamivel kevesebb rosszat ad vissza. Ezzel leépíthető a romboló spirál.

A hely törvénye

A családi rendszerben mindenkinek megvan a maga helye, aszerint, hogy ki mikor érkezik a rendszerbe. Önmagunknak lenni, kibontani a saját életünkben rejlő lehetőséget csak a saját helyünkön tudunk. Aki előbb érkezett, az a Nagy, aki utóbb érkezett, az a Kicsi. Az élet a Nagy felől áramik a Kicsi felé és ez nem megfordítható. A Nagy ad, a Kicsi pedig elfogad. A hely törvénye sérül, amikor a gyermek nagyobbnak kezdi érezni magát, mint a szülője és beleszól annak életébe. Időnként a vak szeretet és a segítő szándék visz bennünket erre az útra. Amikor megtörténik a szerepcsere, a gyermek és a szülő esetében is elfogy az erő és ebben a helyzetben minden éreintett csak veszíteni fog. 

Az egó nem szeret visszalépni a Nagy elbirtokolt helyről a Kicsibe. Amikor ez mégis megtörténik, az hatalmas megkönnyebbülést jelent minden érintett és az egész családi rendszer számára.

 

A Szeretet rendjének alapja a tisztelet.
Ebben a szemléletben dolgozom.